ទឹក​ជ្រោះ​ប៊ូ​ស្រា

ទឹក​ជ្រោះ​ប៊ូ​ស្រា​ គឺជារម្មណីយដ្ឋាន ធម្មជាតិ មួយកន្លែងដែលមាន ទីតាំង ស្ថិតនៅ ក្នុង ខេត្តរត្តនៈគីរី ​មាន​ចំ​ងាយ​ប្រហែល ៤៣គីឡូ​ម៉ែត្រ​ ពី​ទី​រួម​ខេត្ត​ ដោយ​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​តាម​ផ្លូវ​គ្រួស​ក្រ​ហម​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ស្រុក​ ពេជ្រ​ចិន្តា។​ ទឹកជ្រោះនេះ ជាទឹកធម្មជាតិ ដែលហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំ ចែក​ចេញ​ជា​បីដំ​ណាក់​គឺ :
* ដំណាក់ទីមួយ ទឹកហូរធ្លាក់ក្នុងកំពស់ ០៨ ទៅ ១២ម ដែលមានមុខកាត់ទទឹង ១៥ម នៅរដូវវស្សា និង កំពស់ពី ១០ ទៅ ១៥ម នៅរដូវប្រាំង ។

* ដំណាក់ទីពីរ ទឹកហូរធ្លាក់ក្នុងកំពស់ ១៥ ទៅ ២០ម ដែលមានមុខកាត់ទទឹង ២០ម នៅរដូវវស្សា និង កំពស់ពី ១៨ ទៅ ២៥ម និងមុខកាត់ ១៣ម នៅរដូវប្រាំង ទឹកធ្លាក់ទីពីរមានចំងាយ ១៥០ម ពីទឹកធ្លាក់ទីមួយ ។

* ដំណាក់ទីបី ទឹកហូរធ្លាក់ មានល្បឿនលឿនខ្លាំង ជាងល្បាក់ទីពីរ ល្បាក់នេះ​យើងមិនអាច ​ទៅ​បាន​ទេ ព្រោះជាតំបន់ ព្រៃក្រាស់ ខ្វះ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ និង តំបន់គ្រោះថ្នាក់ នៃពពួកសត្វព្រៃ។
តំបន់រមណីយដ្ឋាន ទឹកជ្រោះប៊ូស្រានេះ អាចទៅ កំសាន្តនៅ រដូវប្រាំង ព្រោះ​ វាមានលក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង ការធ្វើដំណើរ។