កោះរុង ឋានសួគ៍ធម្មជាតិ


កោះរុង ឋានសួគ៍ធម្មជាតិ ដែលមានមានផ្ទៃទឹកសមុទ្រពណ៏ខៀវស្រងាត់ដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងចំណោម
កោះមួយចំនួននៅលើទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុ ហើយគេក៏បានចាត់ទុកឆ្នេរកោះមួយនេះជាឆ្នេរខ្សាច់ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅអាស៊ីទៀតផង។បើវាស្អាតយ៉ាងនេះទៅហើយមានបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់បានទៅ
លេងរួចនៅ បើមិនទាន់បានទៅទេចឹងយើងទៅមើលរូបភាពមួយចំនួនរបស់ថាពិតជាស្រស់ស្អាតប៉ុនណា